Generalforsamling (årsmøde) 10 Marts 2016

Tilstede fra Bestyrelsen var:

Marco, Nina, Annelise, Maria, Peter, Annemarie (Rie), Vibeke og derudover revisor Susanne.

Afbud fra: Thomas og Silke

 

Derudover, som medlemmer: Inge Beck, Lone Heyde, Simon H. Nielsen (nyt medlem) og Pia Glyngdal (foredragsholder)

Indkaldelse, og dagsorden se her

 1. Valg af Dirigent
  Susanne blev foreslået og valg med akklamation.
   
 2. Valg af Referent
  Peter blev foreslået og valgt.
   
 3. Formanden forelægger sin beretning til godkendelse.
  Marco gennemgik årets højdepunkter, Legat-uddeling (sidste gang for 10'nde klasserne), Årsmiddagen (den første) 4 Nov, Svend Rybners foredrag om tidl. lærer Ejvind Clausen 25 Feb. og Hans Thomsen (Skolens Vicevært igennem mange år) med sin 90 års fødselsdag.

  Marco fortalte også om tiltag "Bagved linierne", hvor bestyrelsen har forbedret ElevSamfundets medlemkartotek som nu næsten er helt indlagt i vores Hjemmesides Administrationsdel. Derved opnås forhåbentlig de fordele, at vi kan spare på porto, og vi kan lade medlemmerne selv vedligeholde egne stamdata og kontaktoplysninger (Email, Telefonnr etc.)
  Marco fortalte også om dødsfald i ElevSamfundets tidl. kreds, bl.a. Alette Pontoppidan og Inge Maag. Vi sender kondolencer fra bestyrelsen.

  Marco takker også de afgående bestyrelsemedlemmer: Thomas Harder og Inge Beck, som begge har virket over 10 år for os.
  Bestyrelsen, godkendte formandens beretning.
   

 4. Kasseren fremlægger revideret regnskab for foregående år, og forslag til fastsættelse af kontingent til godkendelse.
  Nina gennemgik de største udgiftsposter mundtligt. Det var uden tvivl både Årsfesten hvor vi ikke fik alle betalinger ind, og dernæst 2 annoncer i SøndagsPolitiken samt een i ØBRO bladet, forud for Årsfesten. På baggrund af dette, vurderede bestyrelsen, at der ikke var basis for kontingentforhøjelse, idet vi netop vil spare på Annoncering, og stramme op på betaling ifm. Årsfest-tilmeldingen. Kontingentet foreslås fortsat at være uændret, 100,-/år. 

  Revisor kunne godkende fremlæggelsen, men ser frem til snarest sammen med den øvrige bestyrelse at modtage et skriftligt Årsregnskab.
   

 5. Indkomne forslag.
  Der var ikke indkommet forslag.
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.
  3 medlemmer er på valg: Maria Kondrup, som ønsker at fratræde, Silke og Annemarie (Rie) som ønsker at genopstille.
  Thomas Harder og Vibeke Passov, der har fungeret som Suppleanter, ønsker begge at fratræde.
  Der er 3 på valg, men der kun 2 der vil opstille/genopstille.

  Forsamlingen måtte derfor tolke §6, Stk 2. i vedtægterne "Der mindst skal være 4 bestyrelsesmedlemmer og een Formand/Næstformand til stede for at være beslutningsdygtigt." således, at ordlyden i §4 om en Bestyrelse skal være på 7 medlemmer, er underordnet ift. §6.
  Mødet indstillede til en kommende Vedtægtsændring, hvor der i §4 anføres "op til 7" og måske vil udelade Suppleant begrebet. 

  På det grundlag, godkendte forsamlingen de 2 Genopstillede: Silke og Annemarie.

  Atter takkede Marco både Thomas Harder, Vibeke Passov og Maria Kondrup for sit store bestyrelsearbejde.
   

 7. Valg af revisorer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i Foreningens vedtægter.
  Revisorerne Susanne Prip Madsen og Lars Thykier genopstiller, og blev genvalgt med akklamation.
   
 8. Evt
  Der er fastsat en dato for næste Årsmiddag, 28 Oktober 2016, og vil blive holdt samme sted: Hellerup Klub Brasserie.
   

Marco takkede forsamlingen for god ro og orden, og derefter anrettede vi Annelises medbragte lette retter til Foredraget af Pia Glyngdal "Film og Psykiatri", som blev kvitteret med klapsalver.

 

Næste møde er aftalt: Tor 14 April 2016, kl. 19.30 (så vidt vides)

Kommentarer

Suppleanter

En lille kommentar til pkt. 6: Jeg forstod det egentlig ikke som om, at vi ville gå væk fra suppleantbegrebet. Begrebet fremgår blot ikke af vedtægterne.

Ellers ser det rigtigt ud.

Vh. Marco

Tilføj kommentar

Plain text

 • Ingen HTML-tags tilladt.
 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.