Referat af bestyrelsesmøde 19. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Elevsamfundet den 19. januar 2017

 

Dagsorden:

  1. Valg af referent.
  2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 7. december 2016.
  3. Forårets arrangementer.
  4. Vedtægtsændringer.
  5. Meddelelse fra formanden.
  6. Evt.

 

Til stede var: Nina, Annemarie, Marco.

Afbud fra: Peter, Silke, Annelise.

 

1. Valg af referent

Marco meldte sig som referent.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 7. december 2016.

Referenten på sidste bestyrelsesmøde har ikke udsendt noget referat, hvorfor det ikke var muligt at godkende det.

 

3. Forårets arrangementer

Der var mellem de tilstedeværende enighed om at gå videre med følgende arrangementer i løbet af foråret: ”Forbindelsen til de vestindiske øer”, ”Det nye Panum/Mærskbygningen”, ”Botanisk have”.

 

Der var enighed om, at de overordnede rammer for arrangementerne, og planlægningen af dem, er som følger:

 

Arrangementerne skal planlægges, og meldes ud, god tid i forvejen. Man melder måske to-tre arrangementer ud på én gang for det næste halve år.

Der vil være tale om guidede ture på ca. 1 time/1 time og 15 min, hvor man sammen oplever et sted og får et indblik i historien bag.

Maksimum for antallet af deltagere skal fastsættes på forhånd. Det kan f.eks. være 25 personer som udgangspunkt.

Vi skal også på forhånd have fastlagt prisen for arrangementet, og hvordan og hvornår betaling skal ske.

Hvis stemningen er til det, kan turene afsluttes på en café eller lignende. Vi skal i den forbindelse på forhånd have udset os caféer i nærheden af, hvor arrangementet afholdes, eller hvor arrangementet slutter.

 

Det blev foreslået, at vi kunne inddrage medlemmerne i forbindelse med valget af arrangementer. Som det er nu, er det dog bedst, hvis bestyrelsen er den udfarende kraft i første omgang. Derefter kan andre melde ind.

 

4. Vedtægtsændringer

Marco havde stillet en række forslag til ændringer af vedtægterne i forbindelse med det kommende årsmøde.

 

Først og fremmest blev det foreslået, at det bliver skrevet ind i formålsparagraffen, at Elevsamfundets formål også er ”At formidle kontakt mellem nuværende og tidligere elever og lærere”.

 

Hertil blev det bemærket at der ligger en forpligtelse i en sådan tilføjelse, og at man skal være indstillet på rent faktisk at gøre noget ved det.

Som alternativ til en vedtægtsændring kan vi også blive bedre til at invitere nuværende elever, så kendskabet til Elevsamfundet styrkes.

 

Dernæst blev det foreslået, at gøre antallet af bestyrelsesmedlemmer ”flydende”, således at bestyrelsen minimum består af 3 medlemmer og højst 7. Baggrunden for forslaget er, at det ved sidste årsmøde ikke var muligt at leve op til de nuværende vedtægters krav om 7 personer.

 

Det blev bemærket, at 3 personer er meget lidt. I stedet kunne 4 være minimum.

 

Det blev derudover foreslået, at bestemmelsen om, at et bestemt antal medlemmer kan forlange indkaldelse til et bestyrelsesmøde, blev tilpasset de nye grænser for antallet af bestyrelsesmedlemmer. Efter en smule diskussion blev det foreslået, at antallet kunne fastsættes til halvdelen. Spørgsmålet er dog, hvordan dette skal forstås, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er ulige.

 

Som konsekvens af det ændrede antal mulige bestyrelsesmedlemmer blev det også foreslået at ændre det antal fremmødte til bestyrelsesmøder, som kræves før bestyrelsen er beslutningsdygtig.

 

Det blev slutteligt foreslået at præcisere, at det alene er indkaldelsen til årsmødet, der kræver 4 ugers varsel.

 

Et revideret forslag til vedtægtsændringer vil blive udsendt.

 

5. Meddelelser fra formanden

Marco meddelte, at han har besluttet at trække sig som formand for foreningen til det kommende årsmøde, da han ikke længere synes, at han har tiden til at varetage hvervet. Han genopstiller heller ikke til bestyrelsen.

 

Marco fortalte dertil, at Annelise, efter mange år i Elevsamfundet og forskellige funktioner på skolen, herunder adskillige år som formand for Elevsamfundet, tillige har besluttet at trække sig fra bestyrelsen.

 

6. Evt.

Elevsamfundet har endelig fået egne nøgler til skolen. Nina er nøgleansvarlig.

Tilføj kommentar

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.