Bestyrelsesmøde 21 Maj 2015

Følgende agenda:

 1. Valg af referent.
 2. Godkendelse af Referat fra sidste møde 19 Mar (link
 3. Årsmiddag den 6. november, herunder beslutning om evt. økonomisk tilskud.
 4. Status på yngre elevers fest.
 5. Fastsættelse/bekræftelse af fast, årlig betalingsdag for kontingent.
 6. Diskussion af måder, hvorpå vi kan skabe kontakt mellem nuværende og gamle elever med henblik på udveksling af erfaringer med studie- og karriere-valg.
 7. Eventuelt.

 

Marco bød velkommen

 

Tilstede var: Marco, Nina og Peter
Afbud fra: Annelise, Annemarie, Silke, Maria, Vibeke og Thomas

 

Ad 1. Referent
Peter blev valgt.

 

 

Ad 2. Godkendelse sidste referat
Se. pkt. 3 nedenfor.

 

 

Ad 3. Årsmiddag den 6. november, herunder beslutning om evt. økonomisk tilskud.

 

Tilskud, er der ikke planlagt med. Men det er også de mere modne tidl. elever der fiskes efter. Den fra sidste referat 'store model' med større web-annoncering, Doodle osv. er således ikke søsat, efter den mail korrespondence der forelå efter sidste møde.

Men Nyhedsbrev, med dette som hovedemne, bør nok også udsendes primært som email, fra hjemmesidens Nyhedsbrev-facilitet.
Øbro-bladet som har Arrangement rubrikker, hvori man kan annoncere. Måske et par gange før sommerferien, og nogle gange f.eks. August/September, så tilmedling kan nåes inden 6 Okt.
Andre blade, kan overvejes, f.eks. Politiken som skolen plejer at bruge til job-annoncer. Nina forhører med skolen om vi kan anvende lidt annoncering på skolens regning.
 

Ad 4. Status på yngre elevers fest.

Den er formentlig, rykket til den tidl. ordning med 3 fredag i September. Nina vil tjekke med skolens Annette Brun.
 

Ad 5. Fastsættelse/bekræftelse af fast, årlig betalingsdag for kontingent.

 

Det kunne være f.eks. gældende fra Årsmødet (GF) i Marts. Så kan man ved fremmøde betale med fysiske penge, og det kan jo være lettest for nogle.

Og det vil således gælde frem til næste Årsmøde.

 

Ad. 6. Diskussion af måder, hvorpå vi kan skabe kontakt mellem nuværende og gamle elever med henblik på udveksling af erfaringer med studie- og karriere-valg.

 

Vi delte punktet op i underpunkter:

6.1 "Arbejdsmøder" - Elevsamfundets Hjemmeside

Vi skal afse en aften, til hjemmeside-oplæring. Alle i Bestyrelsen, skal lade sig registrere, det er igennem den vi skal læse referaterne.

Vi mangler at se følgende fra bestyrelsen registreret på hjemmesiden, med den lille hjælpevejledning der blev udsendt 11 Mar (af referenten):

 • Annelise
 • Nina
 • Rie
 • Silke
 • Vibeke

Vi bør fremover, tilmelde os til Bestyrelsesmøderne, ved at tilmelde os på Arrangement-siden for det næste møde. Så skal vi kun have afbud på mail, såfremt man havde tilmeldt sig men alligevel ikke kan komme.

Møde vedr. Hjemmesiden, kan måske afholdes ml. 15/6 og 26/6. Fotografering af alle i bestyrelsen samt profil-billeder til Logins, kan laves./> Vi underviser i Hvordan man bruger hjemmesiden, og måske lave simple 'Artikler'./> d. 25 om aftenen, evt. allerede tors. 18/6.> Vi beder om en tilbagemelding, fra alle om hvilken de foretrækker (Peter udsender en Doodle).  

6.2 "Brobygningsmøder"

Vi må have dette emne dyrket specielt, vi må planlægge med 1 møde før sommerferien. 1-2 lige efter, som kan udmøntes i noget der kan fremlægges i plenum og hvor udkommet egner sig til præsentation til Årsmiddag f.eks. en lille slip deltagerne kan aflevere hvis deltageren kan byde ind med noget.

 

Ad 7. Evt.

Legat Uddelingen foretages 25-26 Juni kl. ca. 10, for henhv. 10Kl. og 3G.
Nina vil gerne tage d. 26 med 3G og Marco d. 25 for 10 Kl.

Der er IKKE aftalt et næste møde i bestyrelsen, endnu.