Bestyrelsesmøde 19 marts 2015

Følgende agenda:

  1. Valg af referent.
  2. Godkendelse af Referat fra sidst (link), herunder bemærkninger til generalforsamlingen
  3. Valg af Formand.
  4. Gallafest 6-Nov. 2015
  5. Valg af repræsentant til skolens bestyrelse.
  6. Eventuelt.

Annelise bød velkommen (som hidtil, vanlig fast dirigent)

Til stede var: Annelise, Maria, Marco, Rie (Annemarie), Vibeke, Nina og Peter. 

<!--break-->

Ad 1. Referent

Peter blev valgt.

 

Ad 2. Sidste Referat:

Valg af revisorer skulle hedde: Lars Thykier, Susanne Prip Madsen

for at blive præciseret.

 

Ad 3. Valg af Formand:

Foreslår en bordet rundt, hvor alle fortæller om sig selv, og hvorfor man syntes at bestyrelsesarbejdet er interessant for een.

Marco, stiller op og ikke andre og blev valgt med akklamation.

 

Ad 4. Årets galla-fest, 6 nov. 2015.

Maria, mener at prisen på f.eks. 500,- er alt for høj, ift. de årgange som er studerende.

Hun mener de ikke vil melde sig..

Vi diskuterede om en festen skal være et trækplaster i sig selv, for så vil prisen være en faktor der afgør om de hellere vil i biografen eller mødes med nogle fra sin egen klasse.

 

Vi blev enige om Hellerup Klub , især pga. muligheden for forhåndsreservation.
Peter vil gerne have indsamlet alle de mail adresser der måtte være for gamle elever. Han vil så koble sine egen årgange (på ca. 65-80) kontakter, og hvis Thomas og i andre kan supplere med egne lister til Peter, kan vi vel komme op på ca. 300-600 (sammen med Facebook grupperne vi kender). Peter vil så forfatte en Doodle undersøgelse, der kan udsendes som en forespørgsel, der dog ikke peger på selve denne fest. 

Hvorledes fortrolighed med listerne skal håndteres, må vi aftale, men man kan hver for sig påbegynde sin egen 'indsamling' af adresser.

Så vil Peter have et forslag til 'online undersøgelse' med til næste møde.

 

Nina melder tilbage til Hellerup Klub, at vi fortsætter vores planer med dem. 

 

Ad 5. Valg af Elevsamfundets medlem til Skolens Bestyrelse.

Peter melder sig til posten som den eneste. Peter blev valgt med akklamation.

 

Ad 6. Evt.

Annelise takker af fra formandsposten, og ser frem til at være menigt medlem den kommende tid.

Vi takker for den mangeårige indsats fra Annelise.

 

Den tentative dato for legatuddeling er formentligt 25-26 juni.

 

Næste møde i bestyrelsen er aftalt: Tor 21 Maj 2015, kl. 19.30