Referat Bestyrelsesmøde 15 Jan. 2015

Tilstede var: Vibeke, Peter, Nana, AnneLis, Thomas og Inge.

Referent: Inge

 

Peter havde revideret vedtægterne og lagt dem på hjemmesiden.
Gamle Elevers fest, venter på en dato fra rektor.

 

Elevsamfundets årsmøde (Generalforsamling) fastsat til 3 marts, 2015.
Indbydelser udsendes 16 Feb.

Der er udkommet nyt skoleblad "Ingridderen", og vi håber een af udgiverne kan komme til årsmødet og fortælle om det.
Desudover, vil Thomas gerne fortælle om sin seneste bog.

Formanden for Elev Samfundet, ønsker at træde tilbage og overlade roret til afgørelse af den kommende bestyrelse.
Inge, vil ligeledes træde helt ud.

De betalende medlemmer af Elev Samfundet, vil have stemmeret til Årsmødet iflg. de nye vedtægter.

Renskrevet, og udgivet af Peter.

Næste bestyrelsesmøde fastsat til 17. feb. 2015.