Referat af Årsmøde 19 marts 2020, udskudt pga corona til 26 Nov 2020

Dette årsmøde, skulle efter vedtægterne være afholdt inden udgangen af marts 2020. Pga restriktionerne som regeringen indførte omkring forsamlingsforbud mm. blev dette udskudt til 26 Nov 2020.

Tilstede var: Jacob Hart-Hansen (årgang 1990) og Nina Borum, Peter Rosenberg begge fra bestyrelsen
Afbud fra:     Annemarie Brinkmann fra bestyrelsen, pga sygdom

Dagsordenen for mødet:

 

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Nina som dirigent, hvilket blev godkendt.
Nina kunne erklære at indkaldelsen var varslet i overensstemmelse med vedtægterne.
 

2. Valg af referent.
Peter foreslog sig selv som referent, hvilket blev godkendt.
 

3. Formanden forelægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
Beretningen kan læses i sin helhed her: Formandens Beretning for 2019-2020.

Forsamlingen godkendte beretningen.
 

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for foregående år, og forslag til fastsættelse af kontingent til godkendelse.
Kasseren gennemgik årsregnskabet, som jo viste en bedrøvelig nedgang i medlemstallet til 8 betalende medlemmer.
Det reviderede regnskab, blev udlovet som link til dette referat og kan ses her og med Revísors godkendelse her: Link

Kassereren berettede om det planlagte omlægning så foreningen kun får een bankforbindelse. Denne skulle træde ikraft såsnart alle  bestyrelsesmedlemmer i den nye bestyrelse, underskriver en erklæring.

Kontingentet blev fastlagt til samme beløb dvs 100,- pr medlem, dækkende medlemskab fra Årsmødet (eller dagsdato) til næstkommende Årsmøde.
 

5. Indkomne forslag.

Der var ingen forslag modtaget fra medlemmerne.

Men det af bestyrelsen fremsatte forslag (vedlagt nederst i indkaldelsen her ) om ændring af vedtægterne, kræver at 2/3 af medlemmer er tilstede. Da kun 2 af de medlemmer der var registreret pr  Årsmøde 2019 var tilstede, kunne vedtægterne ikke vedtages. Der var dog flertal blandt de fremmødte for forslaget, og efter §11 skal der således indkaldes til nyt Årsmøde hvor vedtægtsændringen skal på dagsordenen.
Dette blev fastlagt til Tor 7 Jan. 2021 kl 19.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.

Følgende forelå ved indkaldelsen og ved årsmødet begyndelse:

  • 3 af den indeværende bestyrelse ønsker at genopstille,
    men vi ser meget gerne flere frivillige der vil medvirke til foreningens fremtidige virke.
  • Formanden går af, og modtager ikke genvalg
  • Efter foreliggende oplysninger vil Nina Borum og Jonas Stumpe genopstille. På dagen for årsmødet, sendte Rie Brinkmann en email om at hun gerne ville genopstille.

Forsamlingen kunne således konkludere, at kun hvis Jacob Hart-Hansen ville lade sig opstille, kunne bestyrelsen blive duelig med mindst 4 nødvendige medlemmer. Det var Jacob heldigvis indstillet på, og han blev valgt med akklamation.

Vi byder Jacob velkommen i bestyrelsen og i foreningen.

 

7. Valg af revisor, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.

Der forelå ved Årsmødet en email fra revisor (Susanne Prip Madsen) om at hun gerne vil fortsætte som revisor. Det er vi glade for.

 

8. Eventuelt.

Vi fik en god snak om Jacobs baggrund og interesse for skolen, og glædes ved at hans 2 børn nu er elever på skolen i grundskolen.
Vi håber også på at de nye vedtægter der er 'på trapperne' ville kunne hjælpe på økonomien da den vil indføre krav om betalende medlemskab, som det var forud for gældende vedtægter fra 20 Nov. 2014.

Tilføj kommentar

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.