Årsmøde 2018

Fremmøde: Inge Beck, Vibeke Passov, Marco Rasmussen Fra Bestyrelsen: Nina Borum, Jonas Stumpe, Peter Rosenberg Afbud: Rine Brinkmann, Susanne Prip Madsen, Lone Heyde Referat jvf Årsmødet agenda og Vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Her blev Marco Rasmussen tilbudt og valgt som dirigent

 

2. Valg af referent.

Peter Rosenberg, meldte sig og valgt.

 

3. Formanden forelægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

Peter fremlagde beretningen.

Jonas tilføjede at vi med denne situation in mente gentænker foreningens formål - i en bred forstand.

Nina kommenterede yderligere at der givetvis ville skulle søges fondsmidler til flere at Idebankens forslag.

Beretningen findes her: Link

Beretningen blev herefter godkendt med bemærkningerne.

 

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for foregående år, og forslag til fastsættelse af kontingent til godkendelse.

Nina fremlagde det uddelte Regnskab, som følger en ny praksis mht layout.

Det var blevet godkendt af Revisor (Susanne) forud for mødet.

Kontingentet, som jo er fastlagt i Vedtægterne forbliver uforandret.

Regnskabet findes her: Link Den findes også som Excel fil, her: Link til brug for de kommende år.

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke fremsendt forslag til bestyrelsen.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.

Der var ikke - udover de genopstillede - nogle kandidater hverken til Bestyrelsen eller som Suppleanter.

Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen, som antydet i beretningen under pkt 3, har sat sig som mål at i det mindste tilbyde sig frem til og med 100 årsjubilæet, dvs. 2020.

 

7. Valg af revisor, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende revisorer. Der var ikke indkommet ønsker om at fratræde.

 

8. Eventuelt.

JS fortalte mere om Idebanken, især 100års udgaven som her med det generelle katalog her 

 

 

Marco afsluttede mødet og takkede for god ro or orden.

Tags: 

Tilføj kommentar

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.