Årsmøde 16 Mar 2017

Tilstede fra Bestyrelsen var:

Marco, Nina, Annelise, Peter, og derudover revisor Susanne Prip Madsen.

Afbud fra: Annemarie, Silke

Derudover, som betalende medlemmer: Inge Beck, Lone Heyde, Vibeke Passov, Kirsten Borck samt Jonas Stumpe (årgang 1995).

Indkaldelse, dagsorden samt Vedtægtsændringsforslag, se her

 1. Valg af Dirigent
  Susanne blev foreslået og valgt med akklamation. Hun erklærede Årsmødet for lovligt varslet.
   
 2. Valg af Referent
  Peter blev foreslået og valgt.
   
 3. Formandens beretning
  Marco gennemgik årets højdepunkter, Legat-uddeling (sidste gang for 10'nde klasserne), det første foredrag i sæsonen om Taksøe-Jensen rapporten, måtte desværre aflyses pga manglende tilmelding.
  Årsmiddagen (den anden) som blev fremrykket efter ønske, måtte ligeledes aflyses pga manglende tilmelding. Foreningen må genoverveje hvorledes vi kan tiltrække medlemmer, på en anden måde - f.eks. ved oplevelser i nærområdet udenfor selve skolen og måske også i dagtimer Lør/Søn. Bestyrelsen decimeres med 3 medlemmer og vi må derfor se om en styrket bestyrelse kan nå nye mål på de ændrede betingelser.
  Beretningen blev godkendt, og vil foreligge i fuld version her.
   
 4. Regnskabet
  Nina gennemgik regnskabet her som udviser et underskud på godt 3.000 kr.  Balancen ender herefter på 37.857.
  Regnskabet blev godkendt, selvom det udviste et underskud. Kontingentfastsættelse, er pr Vedtægter fastlagt til 100,-.
 5. Forslag til Vedtægtsændringer
  Marco lagde op til diskussion af det i agendaen vedlagte forslag til vedtægtsændringer. De gennemgås een for een:
  Pkt A Godkendt
  Pkt B Godkendt
  Pkt C Godkendt
  Pkt D Godkendt med den bemærkning at for en bestyrelse på 4 er det minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.
  Pkt E Godkendt
  Pkt F Godkendes som: Afgangsklasserne uden specifikke angivelser
  Pkt G For ar godkende de nævnte vedtægtsændringer, skal de principielt godkendes af mindst 2/3 af alle medlemmer. Dog siger §3 at det kan ske af de betalende medlemmer. Samtidigt er stemmebettigede fremmødt med 14 (for det kommende år) og derfor anses bestyrelsen duelig for at kunne vedtage ændringerne. Derfor spørges alle medlemmer om de med en frist på 4 uger kan godkende de vedtagne ændringer. 
  Til næste år forelås vedtægterne at præcisere at vedtægter kan ændres ved 2/3 af de betalende medlemmer.  
   
 6. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
   
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.
  3 medlemmer har valgt at stoppe: Marco, Annelise, og Silke
  Annemarie foreslås at fortsætte som suppleant det kommende år.
  Nina og Peter genopstiller gerne, og Jonas vil gerne indtræde i bestyrelsen.
  De blev valgt med akklamation.
  Bestyrelsen modtager gerne observatører, mhp på fremtidig opstilling til bestyrelsen.
  Nina takkede de udtrædende fra bestyrelsen Marco og Annelise, med en lille gave samt nogle velvalgte ord.
   
 8. Valg af revisorer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i Foreningens vedtægter.
  Revisorerne Susanne Prip Madsen og Lars Thykier (menes) genopstiller, og de blev genvalgt med akklamation.
   
 9. Evt
  Den tidligere notat bog fra forrige bestyrelse, overleveres fra Marco til den nye bestyrelse ved Nina.
   

Marco takkede forsamlingen for god ro og orden, og derefter takkede vi for Annelises medbragte lette retter.

Tags: 

Tilføj kommentar

Plain text

 • Ingen HTML-tags tilladt.
 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.