Referat Årsmøde 21 Mar 2019

Fremmøde: Inge Beck, Lone Heyde, Marco Rasmussen , Augusta (årgang 2017) Fra Bestyrelsen: Nina Borum (NB), Jonas Stumpe (JS), Peter Rosenberg  (PR) Afbud: Rine Brinkmann (RB), Susanne Prip Madsen 
Referat jvf Årsmøde agenda og Vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Jonas Stumpe stillede op, og valgt. 

 

2. Valg af referent.

Peter Rosenberg, meldte sig og valgt.

 

3. Formanden forelægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

Peter fremlagde beretningen.

Jonas tilføjede at vi med denne situation in mente - skal gentænke foreningens formål - i en bred forstand.

Beretningen findes her: Link

Enkelte spørgsmål blev stillet og besvaret af bestyrelsen. Beretningen blev herefter godkendt .

 

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for foregående år, og forslag til fastsættelse af kontingent til godkendelse.

Nina fremlagde det uddelte Regnskab, som følger en ny praksis mht layout.

Det var blevet godkendt af Revisor (Susanne) via email, forud for mødet.

Kontingentet, som jo er fastlagt i Vedtægterne forbliver uforandret.

Regnskabet findes her: Link Den findes også som Excel fil, her: Link til brug for de kommende år.

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ikke fremsendt forslag til bestyrelsen.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.

Der var ikke - udover de genopstillede Peter, Rie og Nina - andre kandidater til Bestyrelsen , som derfor blev genvalgt.

Augusta som kontaktede os via Facebook ES gruppen, ville gerne hjælpe bestyrelsen med friske ideer og vi blev enige om at dette passer til rollen som suppleant. Så Augusta er dermed suppeant i IJG ES Bestyrelsen, der vil konstituere sig på næste møde 11 April 2019, kl. 18 på skolen.

 

7. Valg af revisor, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende revisorer. Der var ikke indkommet ønsker om at fratræde.

Derimod vil bestyrelsen undersøge om hvorvidt vi ville kunne nøjes med kun een Revisor, fremadrettet. Dette skal undersøges forud for næste års Årsmøde som forslag til vedtægtsændring. Se også Evt.

 

8. Eventuelt.

Skolen har som Projektansøgniing til IJGs Venner anmodet om at få tilskud til projekt om at lave PodCasts om Skolens historier !

PR har tilbudt klasserepræsentanterne at tilbyde hjælp fra Bestyrelsen og evt række ud til ES's medlemmer.

RB har foreslået at overveje CrowdSourcing som yderligere metode til projekt/aktiviteter, som f.eks. Bog-genudgivelse.

Lone Heyde, kom i itanker om et tidligere tiltag for at samle "historier" fra skolen, som dengang ikke nåede at blive fuldendt. Hun foreslår det måske kan tages op igen, med tanke på vores egen tidligere Idé om at lave et Årsskrift til jubilæumsåret. Hun lovede at sende os hendes materiale fra dengang.

Idebanken, 100års udgaven her med det generelle idékatalog her 

Som yderligere forslag til Vedtægtsændring næste år, er paragraffen om Kontingentsatsen, der bør sættes uafhængigt af vedtægterne.

Se også Revisor valg, Pkt 7

 

Jonas afsluttede mødet og takkede for god ro or orden.

Tilføj kommentar

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at undgå spam fra web-bots.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.